IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Dự án quốc tế
Dự án Dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho Việt Nam
Thứ ba, 08/03/2016

Dự án nghiên cứu “Dự tính khí hậu tương lai với độ phân giải cao cho Việt Nam” được chính phủ Ôt-xtrây-li- a tài trợ, do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Ôt-xtrây-li- a (CSIRO) chủ trì, phối hợp thực hiện với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ nhiệm dự án: TS. Jack Katzfey, CSIRO.
Trưởng nhóm phía Việt Nam: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, IMHEN

Mục đích của dự án này là:
- Nâng cao hiểu biết về biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
- Tích hợp nghiên cứu số liệu quan trắc quá khứ và hiện tại để đánh giá đầy đủ hơn về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
- Cung cấp thông tin cần thiết cho việc lập chương trình, kế hoạch để ứng phó với biến đổi khí hậu .
- Phát triển các công cụ sử dụng để đảm bảo rằng các dữ liệu tạo ra có thể được truy cập một cách rộng rãi, phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Các nội dung chính của dự án:
1- Phân tích biến động khí hậu tại Việt Nam từ số liệu quan trắc.
2- Thu thập và phân tích kết quả của các mô hình khí hậu khu vực (RCMs), phân tích và so sánh các kết quả từ mô hình của CSIRO và các mô hình PRECIS, MRI, CCSM.
3- Xây dựng các dự tính khí hậu cho Việt Nam.
4- Xây dựng các dự tính nước biển dâng cho Việt Nam.
5. Phối hợp với CSIRO tổ chức các hội thảo tập huấn tại Việt Nam về chọn lựa phương án và xây dựng mô hình đánh giá tác động của BĐKH và các giải pháp thích ứng
6- Gửi nghiên cứu sinh Việt Nam đến đào tạo tại CSIRO, Melbourne - Ôt-xtrây-lia về mô hình khí hậu khu vực, phân tích kết quả đầu ra của các mô hình.
7- Thông báo các kết quả nghiên cứu thông qua các hội thảo, các báo cáo kết quả, trang thông tin điện tử, báo cáo kỹ thuật của dự án.
Thời gian thực hiện dự kiến: 6/2012 – 6/2013