IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học của Quý đơn vị đăng ký ứng viên chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Viện.