IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các ứng viên năm 2019
Thứ năm, 18/07/2019

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của các ứng viên đăng ký tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2019:
 
1. PGS. TS. Trần Hồng Thái
2. TS. Mai Văn Khiêm
3. TS. Nguyễn Bá Thủy