IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - Bùi Văn Chanh
Thứ năm, 19/05/2022

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Bùi Văn Chanh với đề tài:

“Nghiên cứu cải tiến mô hình MARINE để mô phỏng và dự báo dòng chảy cho lưu vực sông thiếu số liệu – Áp dụng cho khu vực Nam Trung Bộ”

Ngành: Thủy văn học;

Mã số: 9440224.

Thời gian: 8 giờ 30 - 12 giờ 00, thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm:

- Phòng họp trực tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!