IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Phương
Thứ năm, 23/07/2020

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Phương với đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của các giải pháp công nghệ giảm phát thải khí nhà kính trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Thành phố Hà Nội, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

- GS.TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Chủ tịch Hội đồng;

- PGS. TS. Mai Văn Khiêm (Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc Gia) - Thư kí Hội đồng; 

- Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); PGS. TS. Trịnh Thị Thanh (Chuyên gia); PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội); 

- Hai Ủy viên Hội đồng: TS. Nguyễn Đắc Đồng (Viện Khoa học Trái đất và Môi trường); TS. Tăng Thế Cường (Cục Biến đổi khí hậu).

Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trần Phương có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu đến từ Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Viện Tài nguyên nước… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến tra đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ tiến sĩ. Và đưa ra một số vấn đề để NCS tiếp tục hoàn thiện trước khi nộp thư viện Quốc gia và họp hội đồng khoa học của Viện xét cấp bằng tiến sĩ.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS: