IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO QUYÊT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020
Thứ năm, 06/05/2021

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại đây:
1. Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức
2. Danh sách tổng hợp kết quả thi tuyển viên chức
- Thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển: từ ngày 06-26/5/2021
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng 222, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Số 23, Ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (trong giờ hành chính).
Nội dung hồ sơ trúng tuyển được gửi trực tiếp đến các thí sinh trúng tuyển qua thư điện tử đã đăng ký.
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo đến các ứng viên trúng tuyển được biết và nộp hồ sơ theo đúng quy định./.