IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020
Thứ năm, 25/03/2021

Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 chi tiết tại danh sách kèm theo.

- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 08/4/2021 người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển vòng 1.Hết thời gian nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi sẽ tổ chức chấm phúc khảo (nếu có) và công bố thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2.

- Địa điểm nhận phúc khảo: Phòng 222, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, , số 23/62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

- Thông tin liên hệ: Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 0243.835.6980; điện thoại di động: 0989489976 (ông Nguyễn Minh Tuấn)

- Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi

Thí sinh tham dự thi theo dõi thông tin kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại địa chỉ: http://imh.ac.vn và tại trụ sở Viện.

Kết quả thi vòng 1: KẾT QUẢ THI TUYỂN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020

Mẫu đơn xin phúc khảo: mẫu đơn xin phúc khảo