IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ KIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020
Thứ hai, 08/03/2021

            Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đối với các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Viện và thời gian tổ chức thi tuyển vòng 1, cụ thể như sau:            
            1. Địa điểm thi: Phòng 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Số 23/62, Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
            2. Hình thức thi:Thi trắc nghiệm trên giấy
            Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
             + Phần I: Kiến thức chung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển
              + Phần II: Tin học
              +Phần III: Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

3. Thời gian cụ thể: Ngày 19/3/2021

TT

Thời gian

Nội dung

1

08h00-08h30

Ổn định tổ chức

2

08h30-09h00

Khai mạc kỳ thi, Nghe phổ biến nội quy, quy chế thi tuyển và các nội dung liên quan đến kỳ thi.

3

09h30-10h00

Gọi thí sinh vào phòng thi.

4

10h00-11h00

Thi môn Kiến thức chung (trắc nghiệm)

NGHỈ TRƯA

5

14h00-14h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

6

14h30-15h00

Thi môn Tin học

7

15h30-16h00

Gọi thí sinh vào phòng thi

8

16h00-16h30

Thi môn Ngoại ngữ

KẾT THÚC

    Khi đến tham dự thi Vòng 1, đề nghị thí sinh mang theo:

            a. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 1.

            b. Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

      Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo để các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển được biết tham dự đúng thời gian quy định.

* Thí sinh tham dự kỳ thi phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút

* Để nhận đề cương ôn thi vòng 1 và kịp thời cập nhật các thông tin về kỳ tuyển dụng, đề nghị các ứng viên thường xuyên truy cập trên trang điện tử của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (www.imh.ac.vn)

               4. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1: danh sach thi sinh du dk tham du vong 1
               5. Đề cương ôn thi vòng 1: De cuong on tap
              Trân trọng thông báo./.