IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
Thứ sáu, 07/08/2020

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại đây: 
1. Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng 2020
2. Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020
- Thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển: từ ngày 10-18/8/2020
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng 803, Tầng 8, Trụ sở Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Khu Liên Cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 200 Lý Chính Thắng, phường 09, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh.
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo đến các ứng viên trúng tuyển được biết và nộp hồ sơ theo đúng quy định./.