IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
Thứ tư, 29/07/2020

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trân trọng thông báo công khai kết quả thi tuyển viên chứctại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2020 và dự kiến kết quả trúng tuyển tại danh sách kèm theo:     thong bao ket qua thi tuyen vien chuc nam 2020
 
Phiếu báo kết quả đã được gửi trực tiếp đến các ứng viên qua thư điện tử.
Mọi thông tin về kỳ thi được cập nhật tại trang điện tử của Viện: htttp://www.imh.ac.vn