IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
Thứ ba, 23/06/2020

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2020 trân trọng thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 chi tiết tại danh sách kèm theo.
 
- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 23/6/2020 đến hết ngày 07/7/2020 người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển vòng 1.Hết thời gian nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi sẽ tổ chức chấm phúc khảo và công bố thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2. 
 
- Địa điểm nhận phúc khảo:  Phòng 803, Tầng 8, Trụ sở Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Khu Liên Cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tp HCM, số 200 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
 
- Thông tin liên hệ: Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 028.3829.0057, điện thoại di động: 0908363369 (ông Trương Văn Kịch), hoặc  Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 0243.835.6980; điện thoại di động: 0989489976 (ông Nguyễn Minh Tuấn)
 
- Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi
Thí sinh tham dự thi theo dõi thông tin kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại địa chỉ: http://imh.ac.vn và tại trụ sở Viện. 
 
Kết quả thi vòng 1: /files/doc/KET QUA VONG 1 TUYEN DUNG VIEN CHUC 2020.pdf 
Mẫu đơn xin phúc khảo: /files/doc/2020_06_Mau don xin phuc khao.pdf