IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ KIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA PHÂN VIỆN
Thứ ba, 26/05/2020

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đối với các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh và thời gian tổ chức thi tuyển vòng 1, cụ thể như sau:
             1. Địa điểm thi: Phòng 702, Khu Liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hình thức thi:Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

+ Phần III: Tin học.

             3. Thời gian cụ thể: Ngày 09/6/2020

TT

Thời gian

Nội dung

1

08h00-08h30

Ổn định tổ chức

2

08h30-09h00

Khai mạc kỳ thi, Nghe phổ biến nội quy, quy chế thi tuyển và các nội dung liên quan đến kỳ thi.

3

09h30-10h00

Gọi thí sinh vào phòng thi.

4

10h00-11h00

Thi môn Kiến thức chung (trắc nghiệm)

NGHỈ TRƯA

5

14h00-14h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

6

14h30-15h00

Thi môn Ngoại ngữ

7

15h30-16h00

Gọi thí sinh vào phòng thi

8

16h00-16h30

Thi môn Tin học

KẾT THÚC

             4. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1: cụ thể tại danh sách đính kèm: thong bao ket qua du dieu kien thi tuyen vien chuc vong 1
             5. Đề cương ôn thi vòng 1:  De cuong on tap vong 1_sihymecc
          Trân trọng thông báo.