IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
Thứ sáu, 25/10/2019

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần tuyển viên chức vào làm việc tại một số đơn vị trực thuộc Viện, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

         Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 22, Luật Viên chức hiện hành. Ngoài ra, người dự tuyển còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác trong quy định về tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu bằng hình thức xét tuyển.

II. Nhu cầu tuyển dụng

         Chi tiết trong file đính kèm

III. Yêu cầu về trình độ

Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đúng trình độ và chuyên ngành đào tạo.

IV. Hồ sơ dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

( Ghi chú: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

            Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo)

V. Hình thức, nội dung xét tuyển

- Hình thức: Xét tuyển

- Nội dung:

+ Xét tuyển Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Phỏng vấn.

VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 08h30 ngày 28/10/2019 đến 17h00 ngày 28/11/2019 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 222, Tầng 2, Văn phòng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

VII. Lệ phí xét tuyển

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển: 500.000đ/người (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

VIII. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, quy định xét tuyển

- Thời gian phổ biến nội dung, quy định xét tuyển: 08h30 ngày 16/12/2019 tại Phòng họp 116-118, Tầng 1, Trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23, ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

- Thời gian xét tuyển: từ ngày 19 đến ngày 20/12/2019 (địa điểm sẽ thông báo sau).

Lưu ý:

- Thông báo này được đăng trên báo điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.tainguyenmoitruong.com.vn); trên Trang điện tử của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (địa chỉ: http://www.imh.ac.vn) và niêm yết tại trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số điện thoại: 0243.835.6980; điện thoại di động: 0989489976 (ông Nguyễn Minh Tuấn).

- Thí sinh phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện.

 
Thông tin chi tiết đính kèm:
1.  Thông báo tuyển dụng
2.  Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng