IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thứ năm, 09/05/2019

Năm 2019, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tuyển sinh 05 chỉ tiêu vào các ngành Biến đổi khí hậu, Thủy văn học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, trong đó ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tuyển sinh 2 chỉ tiêu.

Chi tiết tại các đường link sau: 
 
Thông báo tuyển sinh 2019
Hướng nghiên cứu 2019