You are here: Home » Overview » Directory board
, July 25, 2014

Directory board

 
Director Prof. Dr. Tran Thuc 
  
  Office Tel.  : (04) 38359540
  
  E_Mail: tranthuc@imh.ac.vn
                   tranthuc.vkttv@gmail.com
  GS Thuc   
     

Deputy Director Assoc. Prof.  
 Dr. Nguyen Van Thang

 Office Tel.  : (04) 38359415
 E_Mail: thang.nguyenvan@imh.ac.vn

             nvthang.62@gmail.com

 mlimage.2008-11-14.2069069187

 

Deputy Director Assoc. Prof.  
    Dr. Duong Hong Son

    Office Tel.  : (04) 38359491
    E_Mail: dhson@imh.ac.vn
                dhson.monre@gmail.com

 Duong Hong Son   

 

Deputy Director Dr.  Bao Thanh

    Office Tel.  : (08) 38239229
    E_Mail: bao.thanh@hcm.fpt.vn
                baothanh56@gmail.com
 
 Athanh-moi   

 
 
 
 
 
 


Copyright © 2004 VIỆN KHÍ TUỢNG THỦY VĂN. All rights reserved
Giấy phép số 32/GP-BC của cục báo chí - Bộ văn hóa thông tin.
Bạn là người truy cập thứ: