You are here: Home » Overview » Directory board
Search
 
, November 26, 2015

Directory board

Ditector Assoc. Prof .Dr Nguyen Van Thang                               Nguyen Van Thang

 

Tel: 04 38 359 540

Email: nvthang@imh.ac.vn

          nvthang.62@gmail.com

 

 

 

 

 

Deputy Director. Dr. Bao Thanh                                                Athanh-moi

 

Tel: 08 8 239 229

Email: baothanh56@gmail.com

                                  

 

 

 

 

Deputy Director Assoc. Prof. Dr Duong Hong Son                     Duong Hong Son 

 

Tel: 04 38 359 415

Email: dhson@imh.ac.vn

          dhson.monre@gmail.com

 

 

 

 

Deputy Director Assoc. Prof. Dr Huynh Thi Lan Huong            Huynh Lan Huong

 

Tel: 04 38 359 491

Email: huong.huynhlan@imh.ac.vn

          huynhlanhuong@imh.ac.vn

 


 
 
 
 
 
 


Copyright © 2004 VIỆN KHÍ TUỢNG THỦY VĂN. All rights reserved
Giấy phép số 32/GP-BC của cục báo chí - Bộ văn hóa thông tin.
Bạn là người truy cập thứ: