You are here: Home » Overview » Directory board
, July 30, 2014

Directory board

 
     
     

Assoc. Prof. Dr Nguyen Van Thang

Telephone: (04) 38 359 540

Email: nvthang@imh.ac.vn

          nvthang.62@gmail.com

 mlimage.2008-11-14.2069069187

 

Assoc. Prof. Dr Duong Hong Son

Telephone: (04) 38 359 415

Email: dhson@imh.ac.vn

          dhson.monre@gmail.com

 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Dr Huynh Thi Lan Huong 

Telephone: (04) 38 359 491

Email: huong.huynhlan@imh.ac.vn

          huynhlanhuong@gmail.com

 

 Duong Hong Son   

 

 

 

Huynh Lan huong

 

 

 

Assoc. Prof. Dr Bao Thanh

Telephone: (08) 8 239 229    

Email: baothanh56@gmail.com

 Athanh-moi   

 
 
 
 
 
 


Copyright © 2004 VIỆN KHÍ TUỢNG THỦY VĂN. All rights reserved
Giấy phép số 32/GP-BC của cục báo chí - Bộ văn hóa thông tin.
Bạn là người truy cập thứ: