IMHEN
Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự báo thời tiết

Bạn là người truy cập thứ
416952